W skrócie - w poniższym artykule chcę kompleksowo opisać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa, które powinny być świadomie zaimplementowane przez developerów w każdym projekcie webowym zrealizowanym w technologii .Net.
W komunikacji HTTP występują różne czasowniki. Najbardziej popularne to GET i POST. Dzisiaj dowiemy się jak odczytywać parametry tych zapytań w naszej akcji...
Zmienne programu są w pamięci reprezentowane jako pewien ciąg bitów. Dla komputera nie ma znaczenia, czy ten ciąg to liczba, string, struktura, czy cokolwiek innego. Pisząc programy definiujemy typy zmiennych i to na te typy rzutowane są wartości bitowe. Języki...
Aby wykonać operację arytmetyczną w  C, kompilator musi dysponować dwoma operandami tego samego typu. Jeżeli programista o to wcześniej nie zadbał, konwersja jest wykonywana niejawnie. Na przykład: Zmienna o mniejszym rozmiarze jest konwertowana do większego np. uint8 na uint32, czy...
Dzisiaj dowiemy się jak kierować zapytanie HTTP, żeby dotarło tam gdzie chcemy, czyli żeby obsłużył je właściwy kontroler. W tym celu dowiemy się jak działa Routing i filtrowanie zapytań GET/POST oraz tworzenie parametryzowanych ścieżek...
Tak jak rok temu postanowiłem napisać podsumowanie roku. Działo się wiele rzeczy i postaram się w skrócie je tutaj opisać.
Dziś dowiemy się jak zacząć tworzenie aplikacji webowej, tworząc nowy, które będziemy potem modyfikowali.
Podczas prezentacji na DotnetConfPL zabrakło mi demo podłączenia się do bazy danych. Zostało już mało czasu, a ja chciałem pokazać kawałek kodu, więc otworzyłem działający projekt. Wszystko fajnie, ale w F# z SQLProviderem trzeba wpisać hasło do bazy bezpośrednio w...